vakfederatie rietdekkers
06-55716785 | info@schrijverriet.nl
Veiligheid > Schroefdak
Welkom op de website van Rietdekker Ninjéh Schrijver te Joppe Gelderland.

Schroefdak

Een ontwikkeling die veel heeft bijgedragen tot het verkleinen van het brandgevaar is de ontwikkeling van het schroefdak. Bij dit dak wordt het riet rechtstreeks op een gesloten ondergrond aangebracht. Hierdoor is het niet langer mogelijk dat zuurstof van binnenuit wordt aangezogen waardoor een eventuele rietbrand niet echt uitbreekt maar het riet slechts gaat smeulen of zelfs dooft. Deze constructie is niet langer wind- en tocht open maar indien goed aangebracht vormt het dak een gesloten constructie. In vergelijking met het traditionele rieten dak is er dus een harde scheiding aanwezig tussen het dak en het daaronder gelegen pand.
Van een fel uitslaande niet beheersbare brand is geen sprake meer.

Het schroefdak is ook na een uur smeulen nog binnen 5 minuten met de tuinslang te blussen.
Dankzij de dichte ondergrond ook nog met minimale waterschade.

Deze brandveilige constructie is bovendien gedurende het gehele leven van het dak gegarandeerd. Een spectaculaire uitslaande brand is bij een schroefdak vrijwel uitgesloten en niet groter dan bij een huis met een pannen dak. Tevens wordt een woning met een rietendak, uitgevoerd als een schroefdak, door de opstalverzekeraars tegen dezelfde premie verzekerd als een woning met een pannendak.

Aandachtspunten

  • Belangrijk is een goed gesloten onderschoten kapconstructie.
  • Bij deze constructie is een dampdichte laag noodzakelijk om eventuele condensvorming van huisvocht in het rietendak tegen te gaan.
  • Sluit de naden en overgangen af met brandvertragend iso-schuim, bijvoorbeeld bij hoekkepers, dakramen, schoorstenen en dakdoorvoeren.
  • Gebruik (indien mogelijk) metalen dakdoorvoeren.
  • Zorg voor een goede brandvertragende afsluiting bij dakramen en dakkapellen.
  • Het rietendak dient droog te worden aangebracht dus het doorwerken in de regen zorgt voor een overdaad aan vocht tussen het riet en de platen. Dit vocht blijft zitten met alle negatieve gevolgen van broei tot gevolg.