vakfederatie rietdekkers
06-55716785 | info@schrijverriet.nl
Constructies > Schroefdak
Welkom op de website van Rietdekker Ninjéh Schrijver te Joppe Gelderland.

De gesloten constructie 'het schroefdak'

Bij de gesloten constructie: het schroefdak of onderschoten genoemd, wordt het riet op een dichte ondergrond geschroefd (zie de bijgaande schets)Het plaatmateriaal (van 19mm dikte i.v.m. de schroeflengte) kan bestaan uit multiplex, OSB-plaat, Spaanplaat V131 verlijmd (het groene spaanplaat), underlayment etc.
De spouw tussen riet en onderconstructie ontbreekt. Het gehele rietpakket helpt mee met het vormen van een isolerend pakket. De woning is tochtdicht.
Er is een harde scheiding tussen binnen en buiten.
Vuur in het rietpakket kan geen lucht (zuurstof) van onderen aanzuigen dus het vuur smeult hierdoor meer dan dat het brandt.
Hierdoor wordt het schroefdak een relatief brandveilig dak en kent dus ook lagere tarieven voor de opstal verzekering.

 

 

 

 

 

Een dergelijk dak heeft een Rc waarde van ongeveer 1,5 en voldoet daarmee nog niet aan de norm (Rc=2,5) van het Bouwbesluit.
Nieuwe daken worden daarom vrijwel altijd op een voor dit doel geschikt isolatiepaneel aangebracht.

Al voor het aanbrengen van de rietlaag (de spreilaag vervalt) is de kap al ‘dicht’.
Van de binnenzijde uit is goed te zien dat de kap gelijk ‘betimmerd’ is.
Wordt een hogere isolatiewaarde verlangd dan kan het plaatmateriaal vervangen worden door een sandwich schroefpaneel of er kan van binnenuit aanvullend worden geïsoleerd.

Voor nieuwe panden is i.v.m. de energie prestatie norm altijd een isolatiepaneel noodzakelijk.