vakfederatie rietdekkers
Over riet > Kwalitieiseisen2
Welkom op de website van Rietdekker Ninjéh Schrijver te Joppe Gelderland.

Kwaliteit en kwaliteitseisen van het rietendak (2)

Hier vindt u extra informatie over de kwaliteit van een rieten dak. De minimale eisen vind u op de vorige pagina.

De Levensduur
Een rietendak (mits vakkundig aangebracht en goed onderhouden) is een verantwoorde investering voor jaren.
De levensduur zou minimaal 25 jaar moeten zijn maar 40 jaar of langer is geen uitzondering.
Garanties voor een bepaalde levensduur zijn echter zelden te geven.
De levensduur hangt daarvoor veel te veel van incidentele factoren af, factoren die de rietdekker niet allemaal in de hand heeft.
Het meest bepalend is zonder enige twijfel de hellingshoek van het dakvlak.
Ook onderhoud speelt een steeds belangrijkere rol bij het behalen van een optimale levensduur en plezier van een rietendak (bv. algenbestrijding en snoeiwerk rond het pand).

Rietendak keuringen
Om de kwaliteit van het rietendak verder te bevorderen heeft de Vakfederatie het initiatief genomen tot de mogelijkheid het (nieuwe) rietdak te laten keuren.
Deze keuring verschaft zekerheid over de uitvoering en de kwaliteit van het rietendak.
Verder heeft de Vakfederatie de laatste jaren veel geld en tijd geïnvesteerd in het verder verbeteren van de opleiding tot ondernemer-rietdekker.
Alleen rietdekkers die de opleiding met succes hebben afgesloten kunnen lid van de Vakfederatie Rietdekkers worden.

De open constructie:
De open constructie is het rieten dak zoals het al eeuwen gemaakt wordt; het riet wordt op rietlatten gebonden. Er moet vanwege de techniek van het binden altijd een spouw bestaan tussen het riet en de onderconstructie.
Het rietpakket doet hier in de praktijk maar gedeeltelijk mee als isolerend pakket, en dit type dak is ook moeilijk tochtdicht te krijgen.
Er is geen ‘harde’ scheiding tussen binnen en buiten.
Indien een isolatiewaarde van Rc = 2,5 verlangd wordt kan het traditionele dak voorzien worden van aanvullende isolatie in de vorm van een onderliggend isolatiepaneel (indien voorzien van een dampremmende laag) met verhoogde tengel.
Indien naderhand van binnen uit wordt geïsoleerd moet er altijd een dampremmende laag aan de binnenzijde van de dakconstructie worden aangebracht omdat anders grote gevaren bestaan voor inwendige condensatie.

De onderconstructie:
De rieten dakbedekking moet aangebracht worden op een stevige onderconstructie
bestaande uit een sporen of gordingen kap. Op de sporen worden de rietlatten bevestigd.
Allereerst komt bij de traditioneel open constructie op de rietlatten een laag spreiriet van
± 2cm a 3cm of rietmatten. Hierop komt ten slotte de laag dekriet.

De gesloten constructie:
Bij de gesloten constructie, ofwel het schroefdak, wordt het riet op een gesloten dichte ondergrond geschroefd.
Het plaatmateriaal kan bestaan uit multiplex, OSB-plaat, spaanplaat V313 verlijmd etc.
(Het plaatmateriaal moet een minimale dikte hebben van 18mm i.v.m. de schroeflengte).
De spouw tussen het riet en de onderconstructie ontbreekt.
Het gehele rietpakket helpt mee met het vormen van een isolerend pakket.
De onderconstructie is luchtdicht, er is dus een harde scheiding tussen binnen en buiten.
Dit resulteert in een comfortabel en brandveilig rieten dak.
Een dergelijk dak heeft een Rc-waarde van ongeveer 1,5 en voldoet daarmee nog niet aan de norm (Rc=2,5) van het Bouwbesluit.
Wordt een hogere isolatiewaarde verlangd dan kan het plaatmateriaal vervangen worden door een isolatie schroefpaneel (dit heeft de voorkeur) of er kan van binnenuit aanvullend worden geïsoleerd.
De onderconstructie moet luchtdicht zijn afgewerkt (bij voorkeur met brandvertragend iso-schuim). Speciaal rond dakdoorbrekingen als kapellen, schoorstenen en dakdoorvoeren moet hierop gelet worden.