vakfederatie rietdekkers
06-55716785 | info@schrijverriet.nl
Veiligheid > Bliksem
Welkom op de website van Rietdekker Ninjéh Schrijver te Joppe Gelderland.

Blikseminslag en het rieten dak

BlikseminslagBij de afweging om een bliksemafleidingsinstallatie te plaatsen op het rieten dak zijn twee aspecten van belang:
De kans op inslag en de gevolgen van die inslag.

Als gekeken wordt naar de kans van een inslag dan kan een pand met een rieten dak vergeleken worden met elk ander soortgelijk pand.
Er moet dan gekeken worden naar bijv. de ligging van het pand; staat het in een woonwijk of in het vrije veld?
Of naar de hoogte van het pand; is het pand het hoogste punt in de omgeving of wordt het omringd door hoge gebouwen en/of bomen?

De gevolgen van een inslag in het rieten dak kunnen desastreus zijn.
Een uitzondering hier op is het schroefdak!
Waar het waarschijnlijk is dat een traditioneel gebonden dak aanzienlijke (brand)schade oploopt als gevolg van de inslag gebeurt er bij het schroefdak waarschijnlijk erg weinig.
De inslag zelf zal een schade veroorzaken maar daar zal het vaak ook bij blijven.

Stelt u zichzelf de vraag of een bliksemafleider noodzakelijk is voor uw rietgedekte pand. Kijk dan eerst naar het risico op inslag.

Is de kans op inslag verwaarloosbaar en kunt u leven met het risico, doe het dan niet.

Is de kans op inslag groter en heeft u een schroefdak? Beschouw het rieten dak dan als een pannendak en maak uw keuze.

Is de kans op inslag groter en u heeft een traditioneel gebonden dak?
De Vakfederatie Rietdekkers adviseert u om dan advies in te winnen bij een gespecialiseerd bliksem beveiligingsbedrijf.
Een afleidingsinstallatie is hier een goede optie.