vakfederatie rietdekkers
06-55716785 | info@schrijverriet.nl
Over riet > Beestjes
Welkom op de website van Rietdekker Ninjéh Schrijver te Joppe Gelderland.

Beestjes

Het explosief optreden van ongedierte in het rieten dak (of in de directe omgeving) komt vrijwel uitsluitend voor indien de woning en/of het rieten dak ingrijpend gewijzigd is.
Veelal gaat het dan om een nieuw gebouwd pand of een vernieuwing van het riet (al of niet samen met een (ingrijpende) verbouwing).

Dit probleem komt voor bij zowel pannengedekte als ook rietgedekte panden.

Bij de rietgedekte panden heeft het beestje echter meer mogelijkheden om zich (in het riet) te handhaven waardoor de overlast over het algemeen langer zal aanhouden.
Vrijwel altijd is het optreden van een dergelijke plaag het gevolg van een verstoord evenwicht in combinatie met bouwvocht.
Een uitbraak komt voor bij 3 tot 5 % van alle nieuwe rieten daken.

  • 20% in 1999 na het uitzonderlijke natte najaar 1998 (de natste sinds 200 jaar).

De oorzaak was waarschijnlijk het veel vochtiger zijn van de panden die in deze periode gebouwd zijn.
De overlast zal na verloop van tijd steeds minder worden.
De plaag is in alle gevallen na 3 jaar over, dan heeft zich een nieuw evenwicht ingesteld en het overmatige bouwvocht is uit de woning verdwenen.
Het duurt globaal 2 jaar voor alle bouwvocht uit een woning is verdwenen.
Extra ventileren heeft na het eerste halfjaar weinig zin omdat het vocht te diep in de constructie zit.

Gevolgen:
Hoewel dit probleem uitermate hinderlijk kan zijn richten de beestjes geen schade aan, noch zijn ze een gevaar voor de gezondheid van mens en dier.
Bestrijding is niet goed mogelijk en doet over het algemeen meer kwaad dan goed omdat het langer zal duren voor een nieuw evenwicht zich in zal stellen.

Risicofactoren:
Het is niet te voorspellen welke 5% van de huizen hierdoor zal worden getroffen.
Risicofactoren met kans op meer overlast zijn er wel; veel regen tijdens de ruwbouw, een gedeeltelijke vernieuwing (oud naast nieuw), veel huizen bij elkaar en uitgebreid grondwerk rond het pand (bijv. het aanleggen van een tuin).

Oorzaken:
Een uitbraak zegt niets over de herkomst en/of de kwaliteit van het gebruikte riet.
Over het algemeen worden de insecten niet met het nieuwe riet aangevoerd maar waren ze al in een geringe hoeveelheid in de omgeving van het pand aanwezig.
Een verstoring van het evenwicht wordt ook vaak veroorzaakt door het opbrengen van nieuwe grond rondom een woning (bijv. door ophoging en/of vervanging van vervuilde grond).
Is dit de oorzaak en is er aan het pand niets gewijzigd dan is de overlast meestal al na een jaar geheel over.